Wikileaks och Shamir

WikiLeaks har en öppet antidemokratisk, antisemitisk och homofob medarbetare med tillgång till opublicerade WikiLeaks-dokument. Han använder sin exklusiva tillgång till dokumenten för att stödja en diktatur. Nya uppgifter och bevis om Israel Shamirs samröre med avslöjarorganisationen understryker det allvarliga i situationen.

När dramatiken efter de läckta dokumenten från USA:s utrikesdepartement och åtalet mot Julian Assange lagt sig något, framträder WikiLeaks som en globalt inflytelserik mediainstans. Trots viss kritik och interna stridigheter är organisationens anseende i stort sett intakt. De är de modiga sanningsägarna som i demokratins och öppenhetens namn ställer regeringar och makthavare mot väggen.

Men vi vill peka på en skamfläck hos WikiLeaks, en medarbetare som går emot allt vad WikiLeaks säger sig står för. Det är Israel Shamir, WikiLeaks mellanhand i Ryssland och Belarus. I Sverige var Expressen först med att uppmärksamma att Shamir hade tilldelats dokument ur diplomatläckan. Saken har också tagits upp av den brittiska yttrandefrihetsorganisationen Index on Censorship, som fått svar via Twitter av WikiLeaks där de förnekade allt samröre med Shamir. En märklig lögn – bevisen Shamirs nära samröre med WikiLeaks och Assange är starka. Organisationen har dock vid andra tillfällen medgivit att Shamir är en samarbetspartner. Att han är en extremist står utom tvivel. Israel Shamir, med ursprung i Ryssland, bakgrund i Israel, och med svenskt medborgarskap, är en skribent vars ideologi kan beskrivas som ett hopkok av beundran av kommunistisk diktatur, högerextremt färgad kvinnofientlighet, invandrarfientlighet, homofobi och ultrakonservativ kristendom.

Genomgående i hans texter är övertygelsen om en farlig judisk världskonspiration. I skriften Pardes från 2005 skrev Shamir: ”I sin strävan efter världsherravälde behöver judarna en bas och israelernas uppgift är att erövra och befästa denna bas.” Även homosexuella är ett stort hot: I en text från 2007 om övergreppen på barn inom katolska kyrkan i USA skrev Shamir att sex med minderåriga bör vara tillåtet så länge den minderåriga är av motsatt kön. Problemet är homosexualitet, menar han, och: ”Den yttersta skulden faller inte på kyrkan utan på den feministiska och lesbiska rörelsen”. Hur när står då Shamir WikiLeaks? Organisationen slingrar sig på den punkten, men BBC avslöjade i februari i år att Julian Assange kontaktade Shamir 2007 med förfrågan om samarbete. Assange tyckte att Shamirs texter präglades av medkänsla och fann anklagelserna om judehat substanslösa. I nya numret av tidningen Expo (#2/2011) avslöjas att samarbetet varit djupare än vad som tidigare framkommit. Shamir har genom sin korrespondens med Assange till exempel haft ett stort inflytande över utformningen av WikiLeaks nätverk i Sverige.

Israel Shamirs mellanhavanden i Vitryssland, eller Belarus, vintern 2010-11 visar flera saker. Dels att Shamir stödjer den despotiske president Lukasjenka, dels att Shamir har haft tillgång till åtminstone ett dittills opublicerat dokument ur WikiLeaks läcka från det amerikanska utrikesdepartementet. Shamir valde nämligen att offentliggöra detta dokument i samband med en stöd- och hyllningsartikel till president Lukasjenkas styre. Det lämnar dessutom ut en så kallad tredje part till troliga repressalier. Den 19 december hölls val i Belarus. De kritiserades för manipulation från den sittande presidenten Lukasjenka. Oppositionen slogs ner hårt från valkvällen och framåt: presidentkandidater misshandlades och arresterades, oberoende mediefolk och andra oppositionella blev slagna och arresterade i hundratal, andra drivna i exil. På valdagen besöker Israel Shamir Lukasjenkaadministrationens chef, Uladzimir Makei. Inte vem som helst får träffa en så uppsatt politiker på valdagen. Men så presenteras också Shamir i vitryska medier som “WikiLeaks representant”. Den 21 december säger Lukasjenka till medierna att han har bevis från WikiLeaks som komprometterar oppostionen. Regimkritiska journalister hade uppfattat WikiLeaks som en allierad, en medborgarrättsrörelse, som avslöjar makthavare och despoter. Döm om deras besvikelse.

Den 11 januari kommer avslöjandet: I en tvådelad artikel i amerikanska nättidningen Counterpunch berättar Israel Shamir om ett välmående och lyckligt Vitryssland, styrt av den antiimperialistiske patriarken Lukasjenka, så populär bland sitt folk att han kammade hem hela 80 procent i valet tre veckor tidigare. Lukasjenka kunde lika gärna skrivit artikeln själv. Shamir avslöjar här också det ambassadtelegram som bevisar att det Lukasjenka ofta själv hävdar: att oppositionen finansieras av USA. Telegrammet har det officiella namnet “VILNIUS 000732”. Det är från 2005 – från före förra valet i Belarus – och är en rapport från USA:s ambassad i Litauens huvudstad. En kvinnlig kurir från Belarus har tagits vid gränsen med 25000 dollar i en väska. Situationen är pinsam, pengarna är från USAID och ska gå till en regimkritisk organisation i Belarus. Kvinnan erkänner dessutom att hon tidigare har smugglat sammanlagt 50000 dollar över gränsen. Brottet är ringa i Litauen, och åklagaren lägger ner åtalet. I Shamir – och Lukasjenkas – ögon är detta bevis på hur USA försöker destabilisera Belarus med pengamakt. Det är också stränga straff på att föra in utländska pengar till regimkritisk verksamhet i Belarus: kuriren må ha släppts i Litauen – befann hon sig i Belarus när Shamir offentliggjorde det WikiLeaks-läckta telegrammet, var hon illa ute. Oppositionella journalister vittnar om att det utifrån telegrammets detaljer är lätt att sluta sig till hennes identitet, särskilt för det nitiska vitryska KGB. Telegrammet publiceras dessutom i sin helhet på vitryska låtsasoberoende organisationen FPS:s hemsida två dagar senare. Ett släppt WikiLeaksdokument satte en obetydlig mellanfigur i direkt fara. Något man hävdat att man vill undvika till varje pris. Dessutom kvarstår det faktum att ett tidigare opublicerat telegram från WikiLeaks publicerades av Israel Shamir. (På Wikileaks egen hemsida offentliggjordes det först över en månad senare, 18 februari.) Detta indikerar starkt ett nära samröre. Publiceringen gav förstås också fullständig legitimitet åt Shamir i Belarus. Senare publicerade Wikileakstelegram under våren i Belarus har alla presenterats som “tillhandahållna av WikiLeaks representant Israel Shamir.”

Israels Shamirs agerande i Östeuropa visar både hans olämplighet som samarbetspartner till en organisation som säger sig verka för demokrati och makthavarkritik, samt att han har haft exklusiv tillgång till opublicerade WikiLeaksdokument. En person som stödjer en diktator med WikiLeaks läckor som vapen borde vara en katastrof för den antiauktoritära avslöjarorganisationen. Deras verksamhet bygger på att källor ska kunna lita på att inte bli avslöjade. Men de vill nog kunna lita på att deras hemligheter inte förs vidare till diktaturer av WikiLeaks medarbetare också. Frågan har förvånande nog inte väckt större uppmärksamhet i Sverige och i världen ännu. Men det borde vara sensationellt att en uttalad antidemokrat har ett nära samarbete med WikiLeaks och använder organisationens dokument för att stärka en förtryckarregim. WikiLeaks bör nu leva upp till den öppenhet de kräver av andra, och svara rakt på frågorna: Vilken roll har Israel Shamir i WikiLeaks? Vilka dokument har han tillgång till? Vad har han gjort med dessa? Och varför är han betrodd?

Johan Berggren, chefredaktör för Ordfront magasin

Jonathan Leman, reporter på tidningen Expo

Isabel Sommerfelt, redaktör för sajten InfoBelarus

 

En kortare version av ovanstående text ligger på Svt Debatts hemsida.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s