Månadsarkiv: december 2011

Vårdjättarna och riskkapitalbolagen

Vårdföretag har blivit vårdkoncerner. Och bakom namn som Carema, Attendo och Capio står riskkapitalbolag med säte i skatteparadis. Sju av de tio största vårdkoncernerna ägs av riskkapitalbolag. 

Av Kent Werne

Carema är störst inom vård- och omsorg. Ingår i den nordiska koncernen Ambea som sedan våren 2010 kontrolleras av det tysksvenska riskkapitalbolaget Triton. Amerikanska KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co) är delägare, men Triton styr verksamheten. Tritons fonder är registrerade på Jersey. Triton köpte Carema av det brittiska riskkapitalbolaget 3i i februari 2010. 3i köpte i sin tur upp Carema 2005.

Capio är störst inom sjukvården. En europeisk jättekoncern idag. Driver bland annat S:t Görans sjukhus. Kontrolleras av det nordiska riskkapitalbolaget Nordic Capital och ägs i huvudsak av dess fond Nordic Capital Fund VI med säte på skatteparadisön Jersey. Det brittiska riskkapitalbolaget Apax är delägare, men Nordic Capital är ”styrande ägare”. Capio köptes ut från börsen 2006.

Attendo är störst inom äldreomsorgen. Kontrolleras av det svensk/brittiska riskkapitalbolaget IK Investment Partners (tidigare Industri Kapital) och ägs i huvudsak av dess fond IK2004 med säte på skatteparadisön Jersey. IK köpte Attendo 2006 från det brittiska riskkapitalbolaget Bridgepoint, som i sin tur köpt Attendo bara ett år tidigare.

Praktikertjänst har två grenar: tandvård och sjukvård. I de redovisade siffrorna är dock bara sjukvården inräknad. Ett aktiebolag där läkare och tandläkare är aktieägare. Koncernen är vinstdriven och ägarna får aktieutdelning. Läs mer

Miljarder i vinst när välfärden privatiseras

Av Kent Werne

Idag är en stor del av den skattefinansierade välfärden privat. Den drivs av företag som Carema, Attendo Care, Capio och AcadeMedia. De vet hur man undviker höga skatter och gör stora vinster. Det mesta försvinner ut ur Sverige och landar i miljardärers fickor, skriver Kent Werne som har kartlagt riskkapitalbolagen bakom den svenska välfärden.

”Omsättning 500 miljarder. Betalningssäkra kommuner, landsting och myndigheter. Hur mycket vill du växa?” Frågan ställs av konsultbolaget OPIC, som specialiserat sig på att locka vinstsugna företag till en växande marknad. Kodorden är ”offentlig upphandling” och ”valfrihetssystem”. Det handlar om skolan vi skickar barnen till, vårdcentralen vi kollar leverfläcken på och äldreboendet där våra mammor avslutar sina liv.

Det har kallats offentlig sektor. Men idag är en betydande del av den skattefinansierade välfärden privat. 25 procent av primärvården och 16 procent av äldreomsorgen drivs av andra aktörer än de offentliga. 25 procent av gymnasieeleverna och 13 procent av grundskoleeleverna går i friskolor. Längst har det gått i storstäderna – i Stockholm drivs mer än hälften av alla vårdcentraler och gymnasier av ”alternativa utförare”.

Bland alternativen framstår ett som klar vinnare. Kooperativens, folkrörelsernas och de ideella stiftelsernas korta sommar är förbi. Fyra femtedelar av kommunernas och landstingens totala inköp av välfärdstjänster görs idag från vinstdrivande företag. Om man bara ser till vård och omsorg handlar det om 95 procent. Varje år går drygt 50 miljarder skattekronor till vårdenheter och skolor vars främsta uppgift är att ge avkastning till ägarna. Läs mer