Månadsarkiv: mars 2014

En tredjedel av biblioteken nedlagda sedan 1990

Av Marianne Steinsaphir

Sedan 1990 har över 500 folkbibliotek lagts ner. Och nedläggningarna fortsätter. Det finns nu 1169 bemannade folkbibliotek i Sverige enligt den den dagsfärska biblioteksstatistiken, från Kungliga biblioteket. Den är en dyster läsning, och borde få politikerna att agera. Agera, inte fundera, inte tillsätta ytterligare utredningar. Och någon överraskning kan det inte heller vara, under åren har siffrorna talat sitt tydliga språk. Folkbiblioteken är kommunala men deras uppdrag är större och viktigare än vad många enskilda kommuner verka förstå.  Många är skildringarna om folkbibliotekens betydelse, en älskad och viktig institution som ständigt påverkar människors utveckling och liv. Inte minst alla de som inte självklart har tillgång till böcker hemma. I ett demokratisk samhälle är biblioteken livsviktiga,  inte minst för att de finns där, ännu så länge tämligen fria från kommersiell inblandning. På biblioteket finns möjlighet att stöta på oväntade, och andra världar.  Sådant kan vara livsavgörande. Sådant kan hjälpa ett barn att lära sig läsa, sådant kan rädda ett barn från att bli en förlorare. I de stora miljonprogrammen, där det bor fler människor än i många kommuner, är biblioteken kanske som viktigast, en neutral frizon, ett ställe att lita på.
Vi vet att närhetsprincipen är central när det gäller bibliotek, dom måste ligga nära användarna. Små barn kan inte knalla i väg ensamma och för dagis är det långt att gå, för gamla och funktionshindrade får det inte vara för långt att gå.
På fem år har bokbeståndet minskat med närmare 3 miljoner, vilket förstås hänger ihop med nedläggningarna. Andelen ”övriga” utlåningsställen ökar, det kan vara en enkel boksnurra utplacerad där det naturligtvis inte finns bibliotekarier på plats.
När bibliotekslagen baxades igenom 1996 kritiserades den för att vara tam, och i princip sa den bara att varje kommun skulle ha ett (1) bibliotek. Det var berättigad kritik då, och är det än mer i dag. För fortsätter filialdöden så kan Sverige snart vara där: Ett bibliotek i varje kommun. Det brukar sägas att demokratin måste erövras igen och igen. Det gäller också biblioteken.

Pussy Riot stödjer Ordfronts Bolotnajakampanj

I skuggan av konflikten på Krimhalvön startar i dagarna nästa rättegångsomgång mot de så kallade Bolotnajafångarna – de ryska demokratiaktivister som fängslades efter Putinkritiska manifestationer den 6 maj 2012 på torget Bolotnaja i Moskva. Krigshotet mot grannlandet har i viss mån ändrat fokus på omvärldens kritik, men den ryska regimens övergrepp mot demokrati och mänskliga rättigheter inne i landet pågår oförminskat.

Behovet av att stödja 6-maj demonstranternas rättigheter är lika stort som tidigare. I en ambulans på väg till sjukhuset efter en attack inne i en hamburgerrestaurang uttalar Pussy Riotmedlemmarna Nadja Tolokonnikova och Masja Aljochina sitt stöd till fångarna – och till Ordfronts kampanj för demokratiaktivisterna.

Föreningen Ordfront inledde i februari en kampanj för att ge röst åt den demokratiska oppositionen i Ryssland. Föreningen vill bland annat rikta uppmärksamhet på den rättsprocess som pågår mot demokratiaktivister som demonstrerade mot president Putin på torget Bolotnaja i Moskva den 6 maj 2012. Vid manifestationen greps omkring 30 personer, av dem har 11 beviljats amnesti men 16 är fortfarande frihetsberövade.

Fram till den 6 maj kommer föreningen att presentera demonstranter som sitter fängslade. De får berätta med sina egna ord och kända kulturarbetare kommer på olika sätt att visa sitt stöd. Det går att följa kampanjen på: www.ordfront.se.