När RFSL själv får välja – Partierna och HBTQ

vlklndr

Homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter är en valfråga som är hetare än på många år, och till och med SD har bildat en ”HBT-arbetsgrupp” (som mest syntes för att gnälla på pridefestivalen i Stockholm, där SD inte fick vara med.)

Men vilka är faktiskt bäst på HBTQ-rättigheter? frågar sig förstås den intresserade väljaren. Jenny Eriksson rapporterar med färska fakta från RFSL.*

*Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

Av Jenny Eriksson

hbtqsymbolfingrar

RFSL har undersökt i vilken utsträckning de åtta riksdagspartierna, samt Feministiskt initiativ och Piratpartiet, levt upp till riksförbundets värderingar i hbtq-frågor mellan 2010 och 2014. Man har jämfört partiernas ställningstaganden i åtta riksdagsomröstningar med vad RFSL anser i frågorna. Dessutom har riksdagskandidaterna fått svara på en enkät. Nedan följer överensstämmelsen mellan partiernas och RFSL:s värderingar i procent, från bäst till sämst:

Piratpartiet 91 %

RFSL:s kommentar: partiets frihetliga ideologi innefattar en normkritisk syn på hbtq-frågor.

Miljöpartiet 89 %

RFSL:s kommentar: partiet arbetar aktivt med hbtq-frågor i riksdagen.

Feministiskt initiativ 88 %

RFSL:s kommentar: partiet profilerar sig i hbtq-frågor på ett normkritiskt sätt.

Vänsterpartiet 87 %

RFSL:s kommentar: Vänsterpartiet är pålitliga i sitt arbete kring hbtq-frågor.

Socialdemokraterna 68 %

RFSL:s kommentar: långa beslutsprocesser hindrar ibland partiets ställningstaganden i hbtq-frågor.

Folkpartiet 66 %

RFSL:s kommentar: partiets engagemang för hbtq-frågor har hindrats av andra allianspartier.

Centerpartiet 59 %

RFSL:s kommentar: partiet fokuserar sin politik på andra områden.

Moderaterna 47 %

RFSL:s kommentar: det mest splittrade partiet i enkätsvaren.

Kristdemokraterna 22 %

RFSL:s kommentar: homofobin i partiet minskar, trots den värdekonservativa profilen.

Sverigedemokraterna 15 %

RFSL:s kommentar: partiet är normerande och rasistiskt och saknar vilja till likabehandling.

Frågorna som ligger till grund för resultaten handlar bland annat om att införa könsidentitet i lagen om hets mot folkgrupp, borttagande av informationsplikten gällande hivinfektion och surrogatmoderskap.

Jenny Eriksson är statsvetare och praktikant på Ordfront magasin

Källa: Riksdagsval under regnbågen:  http://www.rfsl.se/public/RFSL_valrapport2014.slutlig0727.pdf

Kommentarer inaktiverade.