Slapp argumentation och högt tonläge från Selimovic

Ännu en lång artikel av Jasenko Selimovic i DN, denna gång titulerar han sig politisk sekreterare i Folkpartiet. Det är bra, då vet läsaren att texten är politisk. Han hyvlar av några kulturministrar i allmänhet och Miljöpartiets Kuhnke i synnerhet. Selimovic menar till exempel att ”Kulturpolitiken hänger sig kvar i den industriella världen med sitt mål om ökad tillgänglighet men vi lever i ett annorlunda kulturlandskap. I en digitaliserad, internetburen, lättillgänglig kulturvärld som skapar nya problem och kräver nya lösningar.” Att påstå att ”lättillgängligt” är föråldrat, och jämställa digitaliserat  med tillgänglighet är dumt och okunnigt. Selimovic borde veta att de kulturella klyftorna ökar,  inte minskar. Att internet per automatik inte ger ökad tillgänglighet.
Marita Ulvskog får också på pälsen, här  glömde han att hon fick igenom en svensk bibliotekslag. Han frågar också: ”Men handen på hjärtat, är det någon som minns vad MP tycker i någon kulturfråga överhuvudtaget?” Ja, partiet har en mycket övertänkt bibliotekspolitik. Om Selimovic googlat lite längre än 25 min så hade han upptäckt det. Möjligen tycker Selimovic att bibliotek är något obsolet som hör hemma i den ”industriella världen”.
Den som söker efter motioner från kulturdepartementet skrivna av MP under perioden 2006-2014 får 78 träffar. Den lilla summan måste ha gått Selimovic förbi under den lilla stunden som han valde att lägga på en vandring i cyberrymden. Och nej, det går inte att räkna parlamentarisk närvaro och aktivitet i siffror, men nog skulle folkpartiets politiske sekreterare kunnat ägna åtminstone en timme eller två på att göra en ordentlig undersökning av MP:s kulturpolitik istället för att stirra sig blind på interpellationsfrågorna.
Selimovic hävdar också sturskt att ”de flesta andra ministrarna ger svar” när inte Alice Bah Kuhnke gör det. Att de omedelbart sätter igång att förverkliga sin politik. Men hur klara besked gav egentligen utrikesminister Margot Wallström om Sveriges erkännande av Palestina? Hon ville inte dra verkställandet av beslutet i långbänk, men inte heller förhasta sig. Det låter inte direkt som ett omedelbart förverkligande av politiken. För att inte tala om försvarsminister Peter Hultqvists synnerligen luddiga motivering till hur förslaget om införande av värnplikt ska träda i kraft. Majoriteten av svaren på P1-reporterns frågor inleddes med ” Det är inget jag vill spekulera i…”. Den här typen av jämförelser     ministrar emellan blir lätt absurda och har alldeles för lite förankring i en seriös granskning av ett helt partis politik för att vi ska ägna mer tid åt det. Det kan Selimovic själv få sköta. Om han har tid förstås – vid det här laget sitter han kanske och filar på nästa milslånga missnöjesinlaga som Sveriges största dagstidning gladeligen tackar och tar emot.
Jenny Eriksson och Marianne Steinsaphir

motion

Kommentarer inaktiverade.